Algemene verkoopvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden: Betaling bij aankomst, contant of via overschrijving op rekening BE13 1030 5843 9639 5 dagen voor aankomst.

Suite met 1 of 2 slaapkamers, afhankelijk van de bezetting: voor 1 of 2 personen is de prijs voor een kamer; voor 4 personen is het dat van 2 kamers waard.
Daarom, als u met z'n tweeën bent, maar in aparte slaapkamers wilt slapen, moet u het tarief voor twee slaapkamers (of voor 4 personen) nemen.


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONLINE VERKOOP VIA L'ORC

 1. Object

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging worden gemaakt met behulp van de Regionale Marketing Tool. (ORC).
De klant erkent deze algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. Geen reservering is mogelijk zonder dat de klant heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan.De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.
 1. Aanbiedingen

Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen worden te goeder trouw tot stand gebracht op basis van de beschikbare gegevens. Kaarten, foto's en illustraties worden uitsluitend ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Deze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering definitief is.De klant machtigt ons om duidelijke materiële fouten te corrigeren in de informatie die we hem meedelen.
 1. Prijs

De prijzen die op het moment van boeking worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte service, inclusief belastingen, toeslagen en andere heffingen. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat de dienst wordt geboekt .

De klant machtigt ons om duidelijke prijsfouten te corrigeren.

 1. Reservering

De klant kiest de diensten die op de regionale marketingtool worden gepresenteerd. Hij erkent de aard, de bestemming en de boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool te hebben gelezen en de nodige en / of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te maken.De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat wij in dit verband niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.

 1. Boekingsproces

Reserveringen gemaakt door de klant worden gedaan via de gedematerialiseerde reserveringsvoucher die online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher.De klant verbindt zich ertoe, voorafgaand aan elke reservering, alle informatie in te vullen die nodig is voor de reservering. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Zodra de definitieve keuze van de te boeken diensten is gemaakt, omvat de boekingsprocedure de volgende stappen tot validatie:
de invoer van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, de raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst(en) diensten(en) en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.


 1. Bevestiging van ontvangst van de reservering

De boekingstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail vat het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering en het adres van het etablissement samen. waar de klant zijn klachten kan voorleggen.
 1. Recht om in te trekken

Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht , de klant, indien het contract een bepaalde datum of periode van uitvoering voorziet, niet het recht heeft om zich terug te trekken in geval van een reservering:
 • accommodatie anders dan voor woondoeleinden (bijvoorbeeld vakantieverblijf),
 • vervoer,
 • autoverhuur,
 • Catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten.
 1. Respect voor het privéleven

Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met het Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens (2016/679) ("RGDP").

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, zijn noodzakelijk voor het verwerken van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de dienstverlening (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder in het bijzonder Elloha.com die de reserveringstool beheert, online betalingsproviders, providers die in derde landen zijn gevestigd. Met name bij onlinebetalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider naar de bank van het etablissement worden gestuurd voor de uitvoering van het reserveringscontract.We gebruiken alleen partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de RGDP.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen per e-mail of post te sturen.

Wij bewaren uw gegevens voor een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om u te verzetten tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres en het onderwerp van uw correspondentie.

Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Betalingsvoorwaarden toevoegen (25% aanbetaling op creditcard en saldo door 10 dagen voor overschrijving naar BE-account ...)